Visie Soyombo

Onze visie

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er meer dan 7 miljard mensen zijn, die allemaal verschillend zijn met ieder een uniek DNA en vinger-afdruk? En dat niet alleen, ook hebben ze een ander lichaam en hoofd en een verschillend karakter?

 

Kan daaruit niet afgeleid worden, dat niemand beter of slechter is maar wel anders en uniek. Is dat anders zijn niet de motor voor alle veranderingen? Eigenwijze mensen hebben destijds het wiel uitgevonden omdat ze het zat waren allerlei lasten op hun rug te dragen, Einstein was zo eigenzinnig om de natuurkunde te veranderen. Niemand had daarom gevraagd, maar het heeft ons allemaal verder geholpen.

 

Wat drijft ons, waar willen we naar toe, los van de eisen van de maatschappij, waar liggen onze unieke talenten, zijn dat niet de road_1 hoofdvragen in ieders leven. Daar doet u wat langer over, en u weet zeker nog niet op twaalfjarige leeftijd wat de beroepskeuze zal worden. Tegen de waan van alle dag en tegen wat de maatschappij van u vraagt, zult u daar al zoekend een antwoord op moeten vinden. Echt geluk is alleen te verkrijgen als u een antwoord vindt op, ’wie ben ik en waar liggen mijn unieke talenten!
Op de vraag, hoe gaat het, wordt vaak geantwoord ,”ach ik mag niet klagen’’. Meestal is dat een antwoord van iemand, die zich mee laat slepen door de sleur, een verliefd persoon of iemand die het geweldig naar zijn zin heeft, antwoordt wel anders.Te veel mensen laten zich leven, in plaats van het leven in eigen hand te nemen.

 

Een leven dat niet in eigen hand wordt genomen, heeft een prijskaartje van niet echt gelukkig zijn en vele gezondheidskwalen. Hoge bloeddruk, overspannenheid, diabetes en zelfs kanker zijn dan bij de prijs inbegrepen. Ieders anders zijn is een uniek potentie en energie. Energie, die niet afgetapt wordt, blijft bestaan. Bij hoge bloeddruk zit u als het ware op uw energie, bij overspannenheid bent u moe maar niet alleen er is ook geïrriteerdheid en ergernis en dat zijn uitingen van energie. Elke diabetespatiënt heeft te veel suiker wat bij uitstek een grote energiebron is. Einstein heeft al bewezen dat energie massa kan worden en zou kanker ook energie kunnen zijn die massa wordt in de vorm van meer en grotere cellen?

 

Diametraal tegen de snelheid en vluchtigheid van het leven, zou u stil moeten worden.

 

‘leegte betekent stilte, uit stilte komt beweging en met beweging komt wel- slagen. stilte wil zeggen: niets doen, en door het niets doen voltooien zij die met opdrachten belast zijn al hun taken. Niets doen is aangenaam. Daar waar het aangenaam is kunnen verdriet en leed niet verblijven, en zo bereikt men een hoge ouderdom.

 

U kunt niet verliefd willen worden, het overkomt u zonder dat het gepland kan worden. licht_1Zelfs dagelijkse gebeurtenissen als poepen en plassen gebeuren, maar je kan ze niet echt plannen.

 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”

 

Daar gaat het volgens ons om en dat is ook de reden van veel kwalen en ziekten als u blijft bij uw ontoereikendheid. We sluiten ons aan bij wat Plato een paar eeuwen voor onze jaartelling al schreef..

 

Men moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel bij de behandeling te betrekken.Men moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel, en als men wil dat hoofd en lichaam gezond zijn, moet men beginnen met het gezond maken van de geest.
Daar begint het mee.
Laat je door niemand overhalen eerst zijn hoofd te genezen voordat hij je zijn ziel ter genezing heeft aangeboden.
Want de grote vergissing die bij de behandeling van het menselijk lichaam tegenwoordig wordt gemaakt, is dat de artsen eerst de ziel van het lichaam scheiden.

 

Plato